Καθηγητής

 

          Διδακτορικό: 
1992, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γνωστικό αντικείμενο: Θαλάσσια Περιβαλλοντολογία

Εκπαίδευση

Ο κ. Αναστάσιος Τσελεπίδης έλαβε το Πτυχίο Βιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιολογική Ωκεανογραφία στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1982-1983) και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σκριππς Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (1983-1985). Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1992) στην Θαλάσσια Οικολογία με θέμα το βαθύαλο βενθικό οικοσύστημα του Αιγαίου Πελάγους.

Σταδιοδρομία

Υπότροφος και βοηθός έρευνας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (1982-1983). Βοηθός έρευνας στο Σκριππς Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (1983-1985) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (1986-1988). Ερευνητής (1989-1991), Κύριος Ερευνητής (1992-2001) και Διευθυντής Ερευνών (2002-2006) στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006-2022). Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (από 2023).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν σχέση με την έρευνα των βαθιών θαλασσών, την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την επίπτωση που έχουν οι ατμοσφαιρικές εισροές στο θαλάσσιο οικοσύστημα, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανάπτυξη τεχνολογίας βενθικών ακάτων ή πλατφορμών, την αλληλεπίδραση πελάγους-βένθους, την δομή των βενθικών βιοκοινοτήτων και την μικροβιακή ποικιλότητα που αυτά φέρουν, και την θαλάσσια διακυβέρνηση και γαλάζια ανάπτυξη.