Το Τμήμα Βιολογίας προσπαθώντας να διευκολύνει την επικοινωνία των αποφοίτων μεταξύ τους καθώς και την επικοινωνία τους με το Τμήμα, παραθέτει τον παρακάτω σύνδεσμο και καλεί τους αποφοίτους του να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα google forms

 Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Δομής Γραφείου Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Κρήτης