Τα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://career.uoc.gr/praktiki-askisi/

 

 

3 1024x97