Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα:

  1. Όσοι βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών έχουν προτεραιότητα, ακολουθούν αυτοί που είναι στο 5ο ή σε μεγαλύτερα έτη και τέλος επιλέγονται αυτοί που είναι στο τρίτο έτος.
  2. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων.
  3. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος στα μαθήματα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών που βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης (πλέον των διαθέσιμων θέσεων) και η διαφορά τους εντοπίζεται να είναι μικρότερη από 0.05 της μονάδας, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο καλύτερος μέσος όρος μόνο στα υποχρεωτικά μαθήματα. 

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει τη θέση ή δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, ενώ υπέβαλε αίτηση και επιλέχθηκε, θα κληθεί ο/η επιλαχών/ούσα φοιτητής/τρια, σύμφωνα με την σειρά κατάταξης. 

Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, καθώς και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα.  Στην επιτροπή επιλογής ορίζεται επίσης, ένας αναπληρωματικός στη θέση του Προέδρου και ένας αναπληρωματικός στη θέση ενός μέλους της επιτροπής. Τα δύο αναπληρωματικά μέλη είναι, ο κ. Γεώργιος Κουμουνδούρος στην θέση του Προέδρου και ο κ. Κ. Κοτζαμπάσης,  για τα μέλη της επιτροπής. Για την διαδικασία παρακολούθησης - υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και για το εάν ο εξασκούμενος φοιτητής/τρια είνια συνεπής στις υποχρεώσεις του, μπορεί να καθοριστεί οποιδήποτε μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας ως επόπτης.  

Η περίοδος ενστάσεων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος. Στην επιτροπή ενστάσεων υπάρχουν και δύο αναπληρωματικά μέλη τα οποία είναι, ο κ. Ιωάννης Καρακάσης και ο κ. Γεώργιος Ζάχος.

Η τελική επιλογή των φοιτητών, επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά πλήρως συμπληρωμένα:

  • Αίτηση για Πρακτική Άσκηση(θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου Γραμματείας)
  • Καρτέλα φοιτητή για Πρακτική Άσκηση (Περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία του φοιτητή)
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (το οποίο θα εκτυπώνει η γραμματεία μαζικά για όλες τις αιτήσεις, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη των αιτήσεων).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑμεΑ. (μόνο σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση).

τα οποία υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε εντύπως στη Γραμματεία Π.Α. (υπ’ όψη κ. Τζοβάνας Βλατάκη, Γραφείο 325γ 2ο Επίπεδο,e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τμήμα Βιολογίας, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο) ή στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου, κα Κωνσταντία Λύκα (e-mail: likaΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες και τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης τους Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Το αργότερο 1 μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εάν η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, διαρκείας μέχρι 3 μηνών, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Π.Α. ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος ώστε να σας εντάξουμε στο αρχείο των επιχειρήσεων του προγράμματος.

 

3 1024x97