ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Θ. 2208
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο Κρήτης
 
 
Γραμ/κή Υποστήριξη του Προγράμματος :
Μπερβανάκη Φρόσω
Τηλ.: 2810 394402 - Fax : 2810 394404
E-mail : bervan@uoc.gr