Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

2003, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γνωστικό αντικείμενο: 
Μοριακή Βιολογία & Επιγενετική
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 391163
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 391173
Fax: 
+30 2810 391101
Γραφείο: 
Α251 (Κτήριο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ)
Εργαστήριο: 
Α204 (Κτήριο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ)

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon CV_Spilianakis_GR.pdf901.38 KB

Εκπαίδευση

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1992-1996         
Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βαθμός πτυχίου (7.51/10.0) “Λίαν Καλώς”.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1996-1998         
Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ειδίκευση: Μοριακή Βιολογία. Βαθμός (9.14/10) “Άριστα”. Επίβλεψη: Καθ. Ι.Παπαματθαιάκης
 
1998-2003          
Διδακτορικό Δίπλωμα. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική”, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίβλεψη: Καθ. Ι.Παπαματθαιάκης.
 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
2003-2007          
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος στο τμήμα Ανοσοβιολογίας της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale στις ΗΠΑ. (Επιβλέπων: Prof. Richard A. Flavell)

Σταδιοδρομία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2016-        : Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας & Επιγενετικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2013-2016: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2009-2013: Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2007-2009: Ερευνητής Γ’ βαθμίδας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης.

2009-        : Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Μεταγραφική ρύθμιση γενετικών τόπων του ανοσοποιητικού στα πλαίσια της χρόνο-χωροταξικής οργάνωσης του πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου. Κύριο στόχο αποτελούν η αναγνώριση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνικών συμπλόκων που ενέχονται σε μεγάλου εύρους χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις σε κυτταρικούς πληθυσμούς του επίκτητου και εγγενούς ανοσιακού συστήματος με χρήση τεχνολογιών βιοπληροφορικής, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, γενετικής καθώς και τεχνικών μικροσκοπίας. Πως οργανώνεται το γονιδίωμα σαν σύνολο και πως η πυρηνική αρχιτεκτονική στο πλαίσιο διακριτών υποπυρηνικών επικρατειών ρυθμίζει τη γονιδιακή έκφραση (3D-επιγενετική);

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Doxaki C, Kampranis SC, Eliopoulos AG, Spilianakis C, Tsatsanis C. Coordinated Regulation of miR-155 and miR-146a Genes during Induction of Endotoxin Tolerance in Macrophages. J Immunol. 2015, 195: 5750-5761

Stratigi K., Kapsetaki M., Aivaliotis M., Town T., Flavell RA., Spilianakis CG. Spatial proximity of homologous alleles and long noncoding RNAs regulate a switch in allelic gene expression. Proc Natl Acad Sci U S A., 2015, 112:E1577-1586

Zorca CE, Kim LK, Kim YJ, Krause MR, Zenklusen D, Spilianakis CG, Flavell RA. Myosin VI regulates gene pairing and transcriptional pause release in T cells. Proc Natl Acad Sci U S A., 2015, 112:E1587-1593

Williams A., Lee G.R., Spilianakis C.G., Hwang S.S., Eisenbarth S.C., Flavell R.A. Hypersensitive site 6 of the Th2 locus control region is essential for Th2 cytokine expression. Proc Natl Acad Sci U S A., 2013, 110: 6955-6960

Deligianni C, Spilianakis C. Long-range genomic interactions epigenetically regulate the expression of a cytokine receptor. EMBO Reports, 2012, 13:819-826