Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394425-27
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394425-27
Γραφείο: 
Ε121 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Κτήριο Βιολογίας)