Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτορικό: 

2001, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394461
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394418
Γραφείο: 
Γ224 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
B (Κτήριο Βιολογίας)