Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1993, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο: 
Συστηματική Βοτανική και Οικολογία Φυτών
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394085
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394377
Fax: 
+30 2810 394408
Γραφείο: 
Γ 322δ (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ε 310 (Κτήριο Βιολογίας)

Εκπαίδευση

Ο Στέργιος Πυρίντσος έλαβε Πτυχίο Βιολογίας (1986) και Διδακτορικό Δίπλωμα (1993) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διατριβή του αφορούσε στην ιεραρχική προσέγγιση προτύπων αφθονίας-διανομής οργανισμών κατά μήκος διαβαθμίσεων.

Σταδιοδρομία

Διετέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Siena (1995-1998). Το 1998 εκλέγεται Λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και πριν από τον διορισμό του στη βαθμίδα του Λέκτορα υπηρετεί ως Διδάσκων Π.Δ. 407/1980, το 2003 εκλέγεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το 2007 μονιμοποιείται και το 2012 εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Οικολογία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Οικολογία και in situ διαχείριση σπάνιων και ενδημικών φυτικών ειδών, Εφαρμοσμένη Οικολογία με έμφαση στη βιοπαρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών και την εκτίμηση οικολογικών κινδύνων, Βοτανική.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Pirintsos, S.A., Munzi, S., Loppi, S., Kotzabasis, K. 2009. Do polyamines alter the sensitivity of lichens to nitrogen stress? Ecotoxicology and Environmental Safety 72: 1331-1336 (Highlighted article)
  • Seymour, R.S., Giberneau, M., Pirintsos, S.A. 2009. Thermogenesis of three species of Arum from Crete. Plant Cell and Environment 32: 1467-1476
  • Paoli, L., Pirintsos, S.A., Kotzabasis, K., Pisani, T., Navakoudis, E. Loppi, S. 2010. Effects of ammonia from livestock farming on lichen photosynthesis. Environmental Pollution 158: 2258-2265
  • Pirintsos, S.A., Paoli, L., Loppi, S., Kotzabasis, K. 2011. Biological consequences of drought in the arid Mediterranean area:  photosynthetic performance of lichen transplants as early indicator. Climatic Change 107: 305-328
  • Fazan, L., Stoffel, M., Frey, D.J., Pirintsos, S., Kozlowski, G. 2012. Small does not mean young: age estimation of severely browsed trees in anthropogenic Mediterranean landscapes. Biological Conservation 153: 97-100