Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γνωστικό αντικείμενο: 
Θαλάσσια Βιολογία
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394065
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394066
Fax: 
+30 2810 394408
Γραφείο: 
Γ 322β (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ε 314 (Κτήριο Βιολογίας)

Εκπαίδευση

Ο Γιώργος Κουμουνδούρος αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1991. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (1993, Θαλάσσια Βιολογία) και τη διδακτορική του διατριβή (1998), η οποία αφορούσε στην οντογένεση της λειτουργικής μορφολογίας της συναγρίδας.

Σταδιοδρομία

Εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (1996-2001) και ως ΕΤΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2001-2003). Την περίοδο 2003-2011 υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας και ακολούθως Επίκουρος Καθηγητής) στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2011 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Επίδραση του περιβάλλοντος στην οντογένεση, κολυμβητική ικανότητα και φαινοτυπική πλαστικότητα των ιχθύων. Πρότυπα ανάπτυξης των ιχθύων. Λειτουργικές αποκρίσεις των ιχθύων σε κρίσιμες οντογενετικές περιόδους. Δείκτες ποιότητας εκτρεφόμενων ιχθύων και ανάπτυξη σκελετικών δυσπλασιών.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Fragkoulis S., Printzi A., Geladakis G., Katribouzas N., Koumoundouros G. 2019. Recovery of haemal lordosis in Gilthead seabream (Sparus aurata L.). Sci. Rep., 9, 9832.
  • Christou M., Iliopoulou M., Witten E., Koumoundouros G. 2018. Segmentation pattern of zebrafish caudal fin is affected by developmental temperature and defined by multiple fusions between segments. J. Exp. Zool. (Mol. Dev. Evol.), 330: 330-340.
  • Fragkoulis S., Batargias C., Kolios P., Koumoundouros G. 2018. Genetic parameters of the upper-jaw abnormalities in Gilthead seabream Sparus aurata. Aquaculture, 497: 226-233.
  • Dimitriadi A., Beis D., Arvanitidis C., Adriaens D., Koumoundouros G. 2018. Developmental temperature has persistent, sexually dimorphic effects on zebrafish cardiac anatomy. Sci. Rep. 8(1), 8125.
  • Geladakis G., Nikolioudakis N., Koumoundouros G., Somarakis S. 2017. Morphometric discrimination of pelagic fish stocks challenged by variation in body condition. – ICES J. Mar. Sci., 75:711-718.
  • Crespel A., Zambonino-Infante J.-L., Mazurais D., Koumoundouros G., Fragkoulis S., Quazuguel P., Huelvan C., Madec L., Servili A., Claireaux G. 2017. The development of contemporary European sea bass larvae (Dicentrarchus labrax) is not affected by projected ocean acidification scenarios. Mar. Biol., 164 (7), art. no. 155.
  • Neofytou M., Sfakianakis D.G., Koumoundouros G., Mylonas C.C., Kentouri M. 2017. Skeletal ontogeny of the vertebral column and of the fins in shi drum Umbrina cirrosa (Teleostei: Perciformes: Sciaenidae), a new candidate species for aquaculture. J. Fish Biol., 91: 764-788.
  • Fragkoulis S., Christou M., Karo R., Ritas C., Tzokas C., Batargias C., Koumoundouros G. 2017. Scaling of body-shape quality in reared gilthead seabream Sparus aurata L. Consumer preference assessment, wild standard and variability in reared phenotype. Aquacult. Res. 48, 2402–2410.
  • Fragkoulis S., Paliogiannis H., Kokkinias P., Chiers K., Adriaens D., Koumoundouros G. 2017. Saddleback syndrome in European sea bass Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Anatomy, ontogeny and correlation with lateral-line, anal and pelvic fin abnormalities. J. Fish Diseas. 40, 83-95