Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394432
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394433
Γραφείο: 
Ε146 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ηλεκτρονικό Εργαστήριο (Κτήριο Βιολογίας)