Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394094
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394418, 394074
Γραφείο: 
Γ223 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Β, Πληθυσμιακής Γενετικής - Εξέλιξης (Κτήριο Βιολογίας)