Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394098
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394415
Γραφείο: 
Γ224 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Α (Κτήριο Βιολογίας)