14η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2013