Εικονική Περιήγηση τμήματος Βιολογίας / Virtual tour of Biology department

Εικονική Περιήγηση τμήματος Βιολογίας / Virtual tour of Biology department

Εικονική Περιήγηση τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης / Virtual tour of Biology department of the University of Crete

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Αμφιθέατρο Β - Amphitheater

Αμφιθέατρο Β - Amphitheater

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Κάτω είσοδος - Entrance

Κάτω είσοδος - Entrance

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Γ112 Γραφείο - Office

Γ112 Γραφείο - Office

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 1 / Level 1

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Νευροβιολογία / Neurobiology

Νευροβιολογία / Neurobiology

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 2 / Level 2

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Θάλαμος Εστιών / Instruments

Θάλαμος Εστιών / Instruments

Επίπεδο 3 / Level 3

Επίπεδο 3 / Level 3

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο / Green house

Θερμοκήπιο / Green house

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο / Green house

Θερμοκήπιο / Green house

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο / Green house

Θερμοκήπιο / Green house

Θερμοκήπιο - Green house

Θερμοκήπιο - Green house