Περιοχή μελών
Προκήρυξη 2016

Summer

School

01 June 2011

Βιβλιογραφία


ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία" εστιάζεται σε περιοχές εξαιρετικής επικαιρότητας, καθώς η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα διαμορφώνεται καθοριστικά από την τεχνολογική και επιστημονική επανάσταση στο χώρο της μελέτης των πρωτεϊνών.
Η μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στον μεγάλης κλίμακας χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων των πρωτεϊνών και στην αξιοποίησή τους σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην ανάπτυξη φαρμάκων, στην αντιμετώπιση ασθενειών, στη γεωργία και στο περιβάλλον.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: 15 Μαρτίου 2016 Τελευταία ενημέρωση : 01/02/16  Υποστήριξη: Κέντρο Υπολογιστών Βιολογίας