Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης