ΖΟΟΜ 7 ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Περιγραφή: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Monday 26 June 2023
Διάρκεια: 1595 ώρες
Ώρα λήξης: 20:00:00 - Thursday 31 August 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:22:22 - Tuesday 20 June 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry