Κυριακιδη Σοφια

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Monday 12 June 2023
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρα λήξης: 13:00:00 - Monday 12 June 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 08:37:09 - Tuesday 13 June 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry