ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Thursday 01 June 2023
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 12:00:00 - Thursday 01 June 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 09:20:28 - Thursday 01 June 2023
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Thursday 15 June 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series