ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή: νικη τυρακη
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Thursday 18 May 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 13:00:00 - Thursday 18 May 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 14:42:49 - Wednesday 17 May 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry