ΓΚΙΖΕΛΗ

Περιγραφή: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
Ώρα έναρξης: 16:00:00 - Thursday 11 May 2023
Διάρκεια: 1 ώρες
Ώρα λήξης: 17:00:00 - Thursday 11 May 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 14:22:47 - Thursday 11 May 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry