Κρυσταλλογραφική Ανάλυση Βιολογικών Μακρο

Περιγραφή: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αμφιθέατρο Α
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Thursday 15 June 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 12:00:00 - Thursday 15 June 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 11:05:01 - Monday 24 April 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry