Φυσιολογία Φυτών

Περιγραφή: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αμφιθέατρο Α
Ώρα έναρξης: 17:00:00 - Monday 12 June 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 20:00:00 - Monday 12 June 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:07:47 - Tuesday 11 April 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry