Φυσιολογία Ζώων

Περιγραφή: Εξεταστική Ιουνίου
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθ. Α "Γ. Παπανικολάου"
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Tuesday 30 May 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 12:00:00 - Tuesday 30 May 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:45:21 - Monday 10 April 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry