ΖΟΟΜ 2 - Σπηλιανάκης

Περιγραφή: Γονιδιώματα
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Β
Ώρα έναρξης: 11:00:00 - Friday 03 March 2023
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 13:00:00 - Friday 03 March 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:33:46 - Tuesday 28 February 2023
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Friday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 26 May 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series