Σεμινάριο ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ

Περιγραφή: Δ. Σαμψωνίδης
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αμφιθέατρο Β
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Thursday 09 March 2023
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 15:00:00 - Thursday 09 March 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 13:45:31 - Monday 20 February 2023
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Thursday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 19 May 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series