ΖΟΟΜ 8 ΜΑΤΤΟΣ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Tuesday 14 February 2023
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρα λήξης: 14:00:00 - Tuesday 14 February 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:06:41 - Monday 13 February 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry