ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Διδασκαλίας Γ
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Wednesday 22 February 2023
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρα λήξης: 15:00:00 - Wednesday 22 February 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 15:43:58 - Wednesday 08 February 2023
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Thursday 23 February 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series