ΖΟΟΜ 1 - Δαρβινική Δευτέρα

Περιγραφή: Λαδουκάκης
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 18:00:00 - Monday 13 February 2023
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 20:00:00 - Monday 13 February 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 09:23:02 - Wednesday 08 February 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry