Ενημέρωση για Πρακτική άσκηση

Περιγραφή: Τ.Βλατάκη
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Διδασκαλίας Γ
Ώρα έναρξης: 12:00:00 - Wednesday 01 February 2023
Διάρκεια: 1 ώρες
Ώρα λήξης: 13:00:00 - Wednesday 01 February 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 11:54:35 - Wednesday 01 February 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry