Καρακάσης εργ.

Περιγραφή: Δημητρίου
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Tuesday 31 January 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 16:00:00 - Tuesday 31 January 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 11:18:02 - Tuesday 31 January 2023
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry