*Μέθοδοι Ανάλυσης Φυσιολογικών Διεργασιών

Περιγραφή: Για ορισμένες ημερομηνίες
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Εργαστήριο Βιοχημείας Γ
Ώρα έναρξης: 16:00:00 - Wednesday 01 March 2023
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρα λήξης: 20:00:00 - Wednesday 01 March 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:18:18 - Wednesday 25 January 2023
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Wednesday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 19 May 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series