Δομή & Λειτουργ. Οργάνωση Φυτικών Οργανισμώ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Εργαστήριο Φυτών (Α)
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Thursday 06 April 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 12:00:00 - Thursday 06 April 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 13:54:43 - Tuesday 24 January 2023
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Thursday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 19 May 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series