Δομή & Λειτουργ. Οργάνωση Φυτικών Οργανισμώ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Εργαστήριο Φυτών (Α)
Ώρα έναρξης: 12:00:00 - Monday 06 March 2023
Διάρκεια: 5 ώρες
Ώρα λήξης: 17:00:00 - Monday 06 March 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 13:52:18 - Tuesday 24 January 2023
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Monday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 19 May 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series