ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Monday 06 February 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 13:00:00 - Monday 06 February 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 11:41:07 - Tuesday 17 January 2023
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 17 February 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series