ΠΜΣ Πρωτεϊνκή 1504

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθ. Α "Γ. Παπανικολάου"
Ώρα έναρξης: 12:00:00 - Tuesday 10 January 2023
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρα λήξης: 18:00:00 - Tuesday 10 January 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 13:08:36 - Monday 09 January 2023
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Wednesday 25 January 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series