ΠΜΣ Πρωτεϊνκή 1504

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθ. Α "Γ. Παπανικολάου"
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Wednesday 25 January 2023
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 12:00:00 - Wednesday 25 January 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:27:06 - Tuesday 20 December 2022
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Wednesday 25 January 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series