ζοομ8 Μάστης

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 12:00:00 - Tuesday 20 December 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 15:00:00 - Tuesday 20 December 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:30:24 - Friday 16 December 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry