ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Εργαστήριο Ζώων (Β)
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Wednesday 25 January 2023
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 11:00:00 - Wednesday 25 January 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:30:12 - Wednesday 14 December 2022
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Wednesday Thursday Friday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 27 January 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series