ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Monday 09 January 2023
Διάρκεια: 7 ώρες
Ώρα λήξης: 17:00:00 - Monday 09 January 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:26:04 - Wednesday 14 December 2022
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Monday Tuesday Wednesday Friday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 13 January 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series