ΖΟΟΜ 2 - Aqua meeting

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Monday 19 December 2022
Διάρκεια: 5 ώρες
Ώρα λήξης: 18:00:00 - Monday 19 December 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:52:27 - Tuesday 13 December 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry