ΠΜΣ Πρωτεϊνκή 1504

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Friday 20 January 2023
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 12:00:00 - Friday 20 January 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:16:40 - Monday 12 December 2022
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Wednesday 25 January 2023
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series