Φωτοσύνθεση/ Φωτοβιολογία/ Δομή& Λειτ Φυτ Ορ

Περιγραφή: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αμφιθέατρο Β
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Thursday 12 January 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 16:00:00 - Thursday 12 January 2023
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 15:17:23 - Friday 09 December 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry