ΖΟΟΜ 1 - Λύκα

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Monday 12 December 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 13:00:00 - Monday 12 December 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:15:03 - Monday 05 December 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry