ΖΟΟΜ 2 - Καρακάσης

Περιγραφή: Δημητρίου
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 12:00:00 - Wednesday 30 November 2022
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 14:00:00 - Wednesday 30 November 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 11:12:55 - Wednesday 30 November 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry