Παρουσιάσεις Αγγλικά I & IΙΙ

Περιγραφή: Κουτράκη Μ.
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Διδασκαλίας Β
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Monday 19 December 2022
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρα λήξης: 15:00:00 - Monday 19 December 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:51:50 - Friday 25 November 2022
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 23 December 2022
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series