ΖΟΟΜ 3 - Πυρίντσος

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Β
Ώρα έναρξης: 12:00:00 - Wednesday 21 December 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 15:00:00 - Wednesday 21 December 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:37:23 - Tuesday 15 November 2022
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Wednesday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 23 December 2022
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series