ΖΟΟΜ 1 - Λύκα

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Thursday 10 November 2022
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 15:00:00 - Thursday 10 November 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:06:46 - Wednesday 09 November 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry