ΖΟΟΜ 3 - Πυρίντσος

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 15:00:00 - Tuesday 08 November 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 18:00:00 - Tuesday 08 November 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 11:50:46 - Wednesday 09 November 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry